Samtalegrupper for børn og unge

Samtalegruppe for børn og unge

Børn og unge kan gå rundt med mange udfordringer og bekymringer, som er svære at dele med sine forældre. Derfor kan det være en stor hjælp for dem, at have et rum hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om de ting der fylder.

Der er forskning som peger på, at unge i et gruppeforløb, får lige så meget ud af det, som hvis de havde en individuel samtale med en psykolog. Fordi de unge giver så meget til hinanden, og hjælper hinanden med at vise forståelse. Samtidig har andres fortællinger ofte en indflydelse på eget liv, særligt hvis man kan relatere sig til personen.

Har du et barn som opleves trist og fraværende?

Har du svært ved at få dit barn i tale, og svært ved at finde ud af, hvad du kan gøre og sige for at hjælpe dit barn?

Et gruppeforløb er et forløb hvor barnet sammen med andre børn italesætter deres problemer i fælleskab.

 

I et gruppeforløb samles de samme udfordringer, så børnene kan spejle sig i hinanden, og komme til at føle sig mindre ensomme med sine problemer.

 

 

Vi tilbyder samtalegruppe ud fra følgende emner:

 

  • Skilsmisse, uanset om det lige er sket eller det er længe siden.

 

  • Ensomme og skrøbelige børn og unge, som har behov for styrket robusthed.

 

  • Mobning

 

  • Sorg

 

  • Børn af forældre med psykiske og fysiske lidelser eller misbrugsproblematikker

 

  • Børn eller unge som er eller har været anbragt udenfor hjemmet

Info om samtalegruppe.

Et gruppeforløb består af 8 gange af halvanden times varighed. Den første gang skal de unge sammen med jer som forældre, komme og høre mere om forløbet og møde de andre unge der skal deltage. Herefter vil hver mødegang indeholde et tema, som vi sammen taler om og arbejder med. Afslutningsvis vil  I blive inviteret til fælles opfølgning på forløbet, hvor I sammen med jeres barn deltager.

Sådan kontakter du os:

 info@boernibalance.com

Du finder os her:

Skivevej 61, 7860 Spøttrup

Et fortroligt rum

 

Vores samtalegruppe har til formål at skabe et fortroligt talerum, hvor man bliver støttet i at sætte ord på de tanker og bekymringer man går med, fordi barnet ofte føler sig som den eneste der oplever disse udfordringer.

 

Vi vil tilbyde jeres barn de bedste forudsætninger for, at bearbejde og tale om det der fylder.

 

Formålet med forløbet er at give dit barn redskaber til at mestre de livsvilkår som netop dit barn har, og give robusthed til at mestre eget liv i balance.